Yhteinen pyöräilyaika valmentaa lasta ja vanhempaa​

Aikuisen esimerkillinen toiminta auttaa lasta omaksumaan turvallisia toimintamalleja myös liikenteessä. Kuva: Nina Mönkkönen/Liikenneturva.

Kesän edetessä moni lähtee lapsensa kanssa pyöräilemään. Yhteiset pyöräilyretket edistävät lapsen liikennetaitoja, mutta antavat myös vanhemmalle mahdollisuuden nähdä, mitä lapsi osaa, ja missä vielä tarvitaan treeniä. Liikenneturva muistuttaa, että huoltajalla on tärkeä rooli lapsen matkalla turvalliseksi liikenteessä liikkujaksi.

Lämpenevät kelit houkuttelevat pyöräilemään ja kävelemään koko perheen voimin. Kun perheen pienimpien kanssa lähtee liikenteeseen, on huomattava, että lapsen valmiudet toimia liikenteessä kehittyvät vähitellen. Harjoittelu oikeissa liikennetilanteissa on kuitenkin hyödyllistä ja yhteiset retket ovat harjoittelua parhaimmasta päästä.

”Lapsi oppii parhaiten toimiessaan itse liikenteessä. Auton takapenkillä taidot eivät kartu. Ollaan liikenteessä sitten kävellen tai pyörällä, lapsen kanssa on hyvä havainnoida yhdessä erilaisia liikennetilanteita ja kerrata, miten niissä tulee toimia. Kun lapsen kanssa yhdessä liikkuu mahdollisimman paljon, lapsen taidot karttuvat ja myös vanhempi näkee, mitkä asiat tarvitsevat vielä harjaantumista. Myös keskustelu liikenteestä arkipäivän tilanteissa ja ulkona liikuttaessa on toimivaa liikennekasvatusta”, kuvailee Liikenneturvan suunnittelija Ida Maasalo.

”Lapset kehittyvät yksilöllisesti iän ja kokemuksen karttuessa. Turvallinen pyöräily vaatii pyörän hallintataitojen ja sääntötuntemuksen lisäksi kykyä havainnoida ja ennakoida liikenteessä. Yhteiset pyöräretket ja reitit kannattaa suunnitella lapsen osaaminen ja taidot huomioiden. Erilaisissa ympäristöissä on hyvä pyöräillä yhdessä riittävästi ennen kuin lapsi aloittaa esimerkiksi itsenäisen pyöräilyn”, Maasalo jatkaa.

Aikuisilla vastuu lasten turvallisuudesta

Niin alle kouluikäisten kuin kouluikäisten lasten on tärkeä omaksua turvallisia toimintatapoja liikenteessä. Vanhempien kannattaa muistaa, että lapsi katsoo roolimallia aikuisista. Aikuisen esimerkillinen toiminta auttaa lasta omaksumaan turvallisia toimintamalleja.

”Jos lapsen kanssa kulkee esimerkiksi punaisia päin, on vaikea perustella aukottomaksi, miksi lapsen pitää valoja aina noudattaa. Ja sama koskee turvavarusteiden, kuten kypärän käyttöä yhteisillä retkillä. Jos aikuinen ei käytä kypärää, saa siitä todennäköisesti käydä vääntöä viimeistään lapsen lähestyessä teinivuosia”, pohtii Liikenneturvan suunnittelija Tomi Niemi.

Huoltajan on syytä myös vahvistaa omaa tietämystään liikennesäännöistä. Esimerkiksi Liikenneturvan Jalan ja pyöräillen -oppaassa on kerrattu keskeiset liikennesäännöt, joita eritoten jalan tai pyörällä liikkuva tarvitsee. Turvallisen pyöräilyn teemoja voi myös käydä läpi yhdessä lapsen kanssa alakoululaisille suunnattua pyöräilyn oppiaineistoa Filla&Rillaa hyödyntäen.

Jokaisen aikuisen on syytä huomioida pienet pyöräilijät liikenteessä.

“Jokaisen vastuulla on huomioida lapset liikenteessä. Erityisesti koulujen ja leikkipuistojen läheisyydessä tarkkaavaisuutta tarvitaan”, Niemi painottaa.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.