Pyörän soittokelloa käytetään liian harvoin

Varoita jalankulkijaa soittamalla pyörän kelloa tarpeeksi ajoiss ennen ohitusta. Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen

Ennakoiva ajotapa pyöräillessä tuo lisää turvallisuutta sekä pyöräilijälle itselleen että muille samoilla väylillä liikkuville. Tarpeeksi alhainen tilannenopeus on tärkeä turvallisuustekijä etenkin ruuhkaisilla väylillä, joissa liikkuu paljon erilaisia kulkijoita. Muiden tielläliikkujien huomioimiseen liittyy myös pyöräilijän näkyvyys ja kuuluvuus. Liikenneturva muistuttaa pyöräilijöitä, että äänimerkkiä kannattaa rohkeasti käyttää muiden varoittamiseen.

Soittokelloa ei kannata säästellä

Liikenneturvan kyselyn mukaan lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta oli sitä mieltä, että pyöräilijän olisi hyvä varoittaa kävelijöitä äänimerkillä nykyistä useammin. Viestimällä aikeistaan pyöräilijä voi helpottaa myös muiden liikenteessä liikkujien toimintaa. Lähestyessä hitaammin liikkuvaa pyöräilijän tulisi soittaa kelloa hyvissä ajoin ja tarvittaessa hidastaa vauhtia.

Soittokello tai muu äänimerkinantolaite on pakollinen polkupyörän varuste. On hyvä tarkistaa, että omassa ja lapsen pyörässä on soittokello ja että se toimii kunnolla. Sen lisäksi, että kello löytyy, kannattaa sitä myös käyttää rohkeasti.

”Pyörän kello kannattaa mieltää viestintävälineenä, jonka avulla muita tielläliikkujilla voi varoittaa lähestymisestään”, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa sanoo ja muistuttaa, että soittokelloa kannattaa soittaa myös alikulkuun mennessä ja sieltä poistuessa varsinkin silloin, jos näkyvyys on huono.

Varoita ennen ohitusta

Yli puolet Liikenneturvan kyselyyn vastanneista koki, että ohittaessaan kävelijän pyöräilijä antaa äänimerkin liian myöhään. Kelloa tulisikin rimpauttaa sen verran ajoissa, että jalankulkija ehtii siihen tarvittaessa reagoida. Ohi polkiessa voi heilauttaa kättä tai huikata kiitoksen kävelijälle, joka on tehnyt ohittajalle tilaa. Ohitustilanteessa on ohittajan vastuulla varmistaa, että ohitus tapahtuu turvallisesti. Jos ohitusta ei mahdu tekemään tarpeeksi suurella turvavälillä esimerkiksi vastaantulijan vuoksi, on ohittajan jäätävä odottamaan hitaamman kulkijan taakse sopivaa ohitushetkeä.

Pyöräilijällä on enemmän velvollisuuksia liikenteessä kuin jalankulkijalla, sillä pyöräilijä on tieliikennelain mukaan ajoneuvon kuljettaja. Kesäkuun alussa voimaan tulleessa tieliikennelaissa säädettiin pyöräilijöille varovaisuusvelvollisuus jalankulkijoita kohtaan. Pyörällä ajettaessa on jalankulkijoille annettava turvallinen tila tiellä. Myös jalankulkijalla on velvollisuus huomioida muut teillä liikkujat ja sovittaa toimintaansa niin, ettei tarpeettomasti estä tai häiritse muuta liikennettä.

”Liikenne on vuorovaikutusta, jossa jokaisen toiminnalla on vaikutusta liikkumisen turvallisuuteen ja liikenteen ilmapiiriin”, Piippa pohtii.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.