Maanpuolustusharrastus parantaa omaa kenttäkelpoisuutta ja tukee Suomen säilymistä itsenäisenä

Vapaaehtoinen maanpuolustus on monipuolista toimintaa tarjoava harrastus, joka tukee Suomen valtion kykyä puolustaa itseään sekä sotilaallisia että muita uhkia vastaan. Suomella on tällä hetkellä Euroopan Unionin suurimpiin kuuluva armeija, jonka ydin on 250 000 sota-ajan tehtäviin sijoitettua reserviläistä. Suureen reserviläisten määrään perustuvan armeijan ansiosta Suomen sotilasmenojen osuus bruttokansantuotteesta on kuitenkin EU:ssa neljänneksi pienin. Yksittäinen reserviläinen löytää itsensä kertausharjoituksista melko harvoin, mutta omaa osaamista ja taistelukykyä voi ylläpitää osallistumalla vapaaehtoiseen maanpuolustukseen jonkin järjestön kautta.

Lähtisitkö opettelemaan ilmatorjuntakonekiväärillä ampumista?

Kertausharjoitusten vähentyessä perustettiin vuonna 1993 Maanpuolustuskoulutus ry. Pariisin rauhansopimus vuonna 1947 oli kieltänyt Suomelta vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan, mutta Neuvostoliiton hajottua Suomi päätti, ettei sen tarvitse enää noudattaa rauhansopimuksen vaatimuksia. Vuonna 2007 hyväksyttiin laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, jolloin yhdistys muuttui julkisoikeudelliseksi yhteisöksi nimeltä Maanpuolustuskoulutusyhdistys, lyhenteenä MPK. Se järjestää kursseja seuraavista teemoista: ilmapuolustus, meripuolustus, kyberturvallisuus, kenttälääkintä, johtaminen, huolto, öljyntorjunta ja liikunta. Naisille ja nuorille on omia kursseja, kaikille också på svenska. Kursseilla voi oppia esimerkiksi ampumista pistoolilla tai ilmatorjuntakonekiväärillä, lähitaistelua terä- ja lyömäaseilla, ensiapua ja toimintaa onnettomuustilanteissa, tykistön tulenjohtoa, kaluston huoltoa, radiopuhelinten käyttöä tai varautumista sähkökatkoksiin.

Naiset pääsevät mukaan, oli intti käytynä tai ei

Vuonna 1997 perustettu Naisten Valmiusliitto järjestää erilaisia turvallisuus- ja varautumiskoulutuksia sekä kahdesti vuodessa naisten valmiusharjoituksia nimeltä NASTA. Käytännön turvallisuustaitojen hankkimisen lisäksi pääsee tapaamaan samanmielisiä naisia. Koulutuksissa oppii muiden muassa sähkökatkoihin varautumista, suunnistusta metsämaastossa, alkusammutusta, ensiapua sekä uhkaavien henkilöiden kanssa toimimista. Naisten valmiusliiton toimintaan voivat osallistua kaikki naiset riippumatta siitä, onko suorittanut varusmiespalveluksen vai ei.

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on nimensä mukaisesti tarkoitettu reservinupseerikoulun (RUK) käyneille. Se järjestää esimerkiksi johtamiskoulutuksia, ampuma- ja suunnistusharjoituksia, esitelmiä, vierailuja sekä urheilu- ja liikuntatoimintaa, jossa korostuvat maastojotokset ja -harjoitukset. Yksi tärkeä toimintamuoto on kunniavartioiden järjestäminen sankarihautausmaille. Liitto tekee yhteistyötä veteraanijärjestöjen ja Reserviläisurheiluliitto ry:n (RESUL) kanssa. Se on perustettu vuonna 1931.

Suomen suurin reserviläisjärjestö, Reserviläisliitto ry. pyrkii ylläpitämään maanpuolustustahtoa ja reserviläisten kenttäkelpoisuutta. Toiminta sisältää ammuntaa, toimintaa maasto-olosuhteissa, liikuntaa ja urheilua sekä yhteistyötä veteraanijärjestöjen kanssa. Liitto on mukana MPK:n toiminnassa. Vuonna 1955 perustettu liitto oli alun perin nimeltään Reservin Aliupseerien Liitto, mutta vuodesta 1995 jäsenyys on ollut avoin kaikille maanpuolustuksesta kiinnostuneille. Osa paikallisjärjestöistä hyväksyy kuitenkin jäsenikseen vain reservin aliupseerikoulun (AUK) käyneitä. Liiton 36 000 jäsenestä 61 prosenttia on aliupseereita, 26 prosenttia miehistöön kuuluvia, kolme prosenttia upseereita ja 10 prosenttia armeijaa käymättömiä. Naisia jäsenistä on noin neljä prosenttia.

Maanpuolustushenkeä ja kunnon kohentamista

Vuonna 1963 perustettu Maanpuolustuskiltojen liitto ylläpitää ja kasvattaa kansalaisten maanpuolustustahtoa, levittää maanpuolustustietoutta ja osallistuu vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen ja sen kehittämiseen. jäseneksi voivat liittyä sotilasarvoon, sukupuoleen ja ikään katsomatta kaikki kansalaiset, jotka ovat kiinnostuneita vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä. Kiltalaiset voivat osallistua MPK:n järjestämille kursseille.

Reserviläisurheiluliitto ry. järjestää ampumakilpailuja, joiden yhtenä lajina on sovellettu reserviläisammunta (SRA). Se koostuu todellisia taistelutilanteita vastaavista rasteista, joilla joutuu ampumisen lisäksi juoksemaan, ryömimään, hyppimään sekä kiipeämään esteiden yli aseen kanssa. Toinen tärkeä toimintamuoto on jotokset eli maastovaellukset, jotka sisältävät erilaisia toimintarasteja ammunnasta, ensiavusta ja tulenteosta luonnontuntemukseen ja yleistietoihin.

2010-luvun puolivälissä suuri Venäjällä ilmestyvä lehti julkaisi reportaasin Suomen maanpuolustuksesta ja totesi siinä, että Suomi on maa, jonka voi vallata kahdessa viikossa, mutta jota ei voi voittaa sadassa vuodessa. Mahdollisia hyökkääjiä vastaan Suomen tehokkain pelote onkin loputon sissisota, johon reserviläistoiminta antaa taitoja.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.