Vapaaehtoistyö on suosittu harrastus

Vapaaehtoinen voi toimia tärkeäksi kokemansa asian puolesta, tehdä hyvää lähellä ja kaukana sekä muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi pala kerrallaan.

Kaksi viidestä suomalaisesta tekee vapaaehtoistyötä

Vuonna 2018 tehdyn tutkimuksen mukaan 40 prosenttia suomalaisista tekee vapaaehtoistyötä. Suosituinta oli vapaaehtoistyö lasten ja nuorten parissa, vertaistukena, seniorien ja ikäihmisten parissa sekä liikunta- ja urheiluseuroissa. Suosittua oli myös kuntien ja muun julkisen sektorin organisoima toiminta, vapaaehtoistyö sosiaali- ja terveysalalla, eri uskonnollisten yhteisöjen vapaaehtoistoiminta, vapaaehtoistyö kulttuurin ja taiteen parissa, poliittinen toiminta sekä kansainvälisyys, kehitysyhteistyö ja muu avustustoiminta ulkomaille.

Vähemmän suosittuja, mutta tärkeitä vapaaehtoistoiminnan muotoja olivat toimiminen pakolaisten, maahanmuuttajien, etnisten yhteisöjen ja vähemmistöjen hyväksi, pelastuspalveluun osallistuminen (vapaapalokunta ym.), asukas-, asuinalue- tai kylätoiminta, maanpuolustus ja ammattiyhdistystoiminta. Aktiivisimpia vapaaehtoistyössä olivat naiset ja nuoret. Vapaaehtoistyöhön osallistuvat kertoivat sen lisäävän myös omaa hyvinvointiaan.

Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua netissä

Suomessa toimii kolme valtakunnalista nettisivustoa, joiden hakutoimintojen avulla voi löytää itselleen sopivia vapaaehtoistehtäviä.

Hiiop100

Hiiop100-sivuston kautta voi hankkiutua esimerkiksi lukumummiksi tai -vaariksi, ystäväksi maahanmuuttajaäidille, ensiapuryhmän jäseneksi, psyykkisesti sairastuneen tukihenkilöksi tai pakolaisavun globaalikasvattajaksi.

Toimeksi.fi

Toimeksi.fi-sivuston kautta voi päästä esimerkiksi ohjaamaan lasten viikonlopputoimintaa, surujärjestön puhelintukihenkilöksi, tanssikurssin vastaanottohenkilöksi tai järjestämään erilaisten oppijoiden kesäleiriä.

Vapaaehtoistyo.fi

Kirkkopalvelut ry:n Kotimaanavun ylläpitämän vapaaehtoistyo.fi-sivuston hakutoiminnoilla voi etsiä kiinnostavia tehtäviä ja järjestöjä tai muita auttamistahoja. Tarjolla on esimerkiksi sählyn pelaamista CP-yhdistyksen kanssa, varhaisnuorten kerhon vetämistä, seurakunnan diakoniakahvilan järjestämistä, palvelutalon asukkaiden ulkoiluttamista tai lapsiperheen tukihenkilönä toimimista.

Jelli ja Uusmaalaiset.fi

Alueellisia vapaaehtoishakusivustoja ovat Pohjois-Karjalassa toimiva Jelli ja Uusimaalaiset.fi.

Vapaaehtoisena voi toimia myös ulkomailla ja verkossa

Ulkomailla on tarjolla erilaisia määräaikaisia vapaaehtoistehtäviä, esimerkiksi kehitysyhteistyössä, kansainvälisillä työleireillä tai Euroopan solidaarisuusjoukoissa. Kansainvälisiin vapaaehtoistehtäviin voi hakeutua esimerkiksi Euroopan nuorisoportaalin tai Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry:n kautta.

Vapaaehtoistyötä voi tehdä myös virtuaalisesti, internetin kautta. Suosittua on esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja muualla internetissä toimivien keskusteluryhmien moderointi, joka sisältää keskustelun ohjaamista ja asiattomien viestien poistamista. Myös avoimen lähdekoodin ohjelmien kehittämiseen voi osallistua, tai vaikkapa tehdä käännöksiä eri kielille ja editoida videoita. Joihinkin projekteihin tarvitaan kuvien ja tekstien digitoijia, esimerkiksi sukututkimussivustoille ja vanhan kirjallisuuden julkaisemiseksi verkossa. Myös kansalaistiedehankkeisiin osallistutaan verkon kautta, esimerkiksi säätietoja tai lintuhavaintoja tallentamalla. Yhdistyneillä Kansakunnilla on verkkoalusta onlinevolunteering.org, jonka kautta voi osallistua kestävän kehityksen edistämiseen ja ongelmien ratkaisemiseen eri puolilla maapalloa. Oman tietokoneen ylimääräistä kapasiteettia voi antaa älyllisen elämän etsintään ulkoavaruudesta, kun osallistuu seti@home -projektiin.

Vapaaehtoistyöksi kutsutaan yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen hyväksi tehtyä toimintaa, josta ei saa muuta rahallista korvausta kuin matka- ja muita kulukorvauksia. Vapaaehtoisena ihminen voi toimia tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin tai käyttää omaa erityisosaamistaan toisten hyväksi. Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen on sananmukaisesti vapaaehtoista, joskin jotkin vaativammat tai pitkäkestoisemmat tehtävät vaativat myös sitoutumista. Vapaaehtoistyö hyödyttää myös tekijäänsä, joka esimerkiksi oppii uusia taitoja, tutustuu uusiin ihmisiin ja saa uusia kokemuksia. Vapaaehtoistoiminnan periaatteita ovat palkattomuus, tasa-arvoisuus, vastavuoroisuus, luottamuksellisuus ja joissain tehtävissä myös vaitiolovelvollisuus, yhteistyön tekeminen, autettavan ehdoilla toimiminen, yhteistyön tekeminen, puolueettomuus, suvaitsevaisuus, ilon saaminen toiminnasta sekä oikeus tukeen ja ohjaamiseen.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.