Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen 14,5 miljoonaa euroa avustusta

Aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset harrastamisen Suomen mallin avustuksista. Avustuksen saajat järjestävät lapsille ja nuorille harrastustoimintaa lukuvuonna 2022−2023.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtionavustusta harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen yhteensä 14 500 000 euroa 235 hakijalle. Avustusta myönnettiin kaikkiaan 249 kunnan alueella tapahtuvaan toimintaan. Avustusta haettiin kevään 2022 hakukierroksella aluehallintovirastoilta 23,3 miljoonaa euroa.

Myönnetyillä avustuksilla järjestetään toimintaa lukuvuonna 20222023, ja niiden avulla voidaan järjestää yli 10 000 kerhoa lähes 2 000 koulussa. Avustusta saaneeseen toimintaan osallistuu lähes 400 000 lasta tai nuorta.

Harrastamisen Suomen mallin ideana on mahdollistaa kaikille lapsille ja nuorille mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Toiminta kattaa perusopetuksen 1.-9. luokkien oppilaat. Aluehallintovirastot myöntävät avustusta mallin toteuttamiseen. Avustusta myönnetään kunnille, mutta harrastusten järjestäjinä voivat toimia myös yksityisen tai kolmannen sektorin edustajat. Tarkoituksena on mahdollistaa harrastusten järjestämiseksi tiivis yhteistyö kuntien, urheiluseurojen, kulttuuritoimijoiden, nuorisojärjestöjen sekä muiden lasten ja nuorten parissa toimivien yhteisöjen kesken.

Myönnetyt harrastamisen Suomen mallin avustukset alueittain

Linkkien takaa näet aluehallintovirastojen keväällä 2022 myöntämät avustukset alueittain.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 4 670 000 euroa 57 hakijalle.

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 1 500 000 euroa 33 hakijalle.

Lapin aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 620 000 euroa 17 hakijalle.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 1 700 000 euroa 30 hakijalle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 4 030 000 euroa 71 hakijalle.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 1 980 000 euroa 27 hakijalle.

Lue lisää

Harrastamisen Suomen mallista voit lukea lisää harrastamisensuomenmalli.fi-sivustolta. Sivuille on kerätty mm. hyviä käytänteitä ja materiaaleja Suomen mallin toiminnan toteuttajille.

Harrastamisensuomenmalli.fi

Lähteet: STT Info / Aluehallintoviraston viestintä

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.